Ons Aanbod

Bijles

6 kinderen 90 minuten 70 euro per maand.

In een groep van 6 leerlingen van hetzelfde leerjaar, krijgt uw kind extra ondersteuning en begeleiding. Wij geven begeleiding in alle vakken.

Middels een leuke manier gaan we aan de slag om de doelen van school te behalen.

Indien gewenst onderhouden wij contact met school.

Wij hanteren een vast tarief voor de bijlessen. Alle vakanties en vrije dagen zijn meegerekend in het lesgeld. In de zomervakantie hebben wij de zomerstop.

Wij bieden ook mogelijkheden voor een haal & brengservice.

Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren

Huiswerk-begeleiding voor middelbare scholieren

6 kinderen 90 minuten 70 euro per maand.

In een groep van 6 leerlingen krijgt uw kind huiswerkbegeleiding. Wij bespreken de agenda en maken een weekplanning. Uw kind gaat in een ontspannen sfeer aan de slag met het huiswerk en krijgt van ons ondersteuning op maat.

Wij hanteren een vast tarief voor de huiswerkbegeleiding. Alle vakanties en vrije dagen zijn meegerekend in het lesgeld. In de zomervakantie hebben wij de zomerstop.

Wij bieden ook mogelijkheden voor een haal & brengservice.

Toppers Leescafé

5 kinderen 90 minuten 70 euro per maand.

Om de leesmotivatie te bevorderden organiseren wij Iedere donderdag Toppers leescafé. Wij oefenen begrijpend lezen en verwerken teksten samen met de leerlingen. 

De leerlingen kunnen boeken lenen. 

Wij stimuleren leerlingen om te lezen. Leesvaardigheid en leesmotivatie beïnvloeden elkaar. Kinderen die moeite hebben met lezen, lezen minder in hun vrije tijd. Zij ervaren het lezen als saai, vermoeiend en niet leuk. Door regelmatig te oefenen vergroot je de leesvaardigheid. Met Toppers leescafé helpen wij spelenderwijs en op een leuke manier de leesmotivatie te bevorderen. 

Scholen

Toppers werkt graag samen met scholen. Een doorgaande lijn en korte lijnen met school vinden wij erg belangrijk. Wij onderhouden contact met school en ouders.

Wij bieden ook bijlessen op scholen aan. 

Wij maken de doelen zichtbaar en geven bewegend leren lessen. Wij werken met concreet- en uitdagend materiaal. Wij stellen plannen op maat op en volgen de ontwikkeling van elk kind. Samen met de leerkracht en ib-er volgen en evalueren wij het proces. Indien gewenst onderhouden wij ook contact met ouders. 

U kunt ons contacten wanneer u een hulpvraag vanuit school heeft. U mag ook gebruik maken van een van onze programma’s: Upgrade of ouderbetrokkenheid op school

Upgrade

Upgrade is een programma voor scholen.

Door middel van bewegend leren en werken door te doen en ervaren, werken we naar de streefdoelen die behaald moeten worden. Wij werken in groepjes van maximaal 6 leerlingen. Er wordt een plan op maat opgesteld. Van daaruit wordt er aan de streefdoelen gewerkt. Juist voor die kinderen die baat hebben bij een praktijkgerichte manier van leren, is Upgrade geschikt. Onderzoek naar bewegend leren en het effect van actieve reken- en taallessen laat zien dat basisschoolleerlingen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren. Door bewegen vinden acute en structurele veranderingen plaats in de hersenstructuur. Deze hebben een positief effect op aandacht en concentratie van het kind. 

Tijdens, voor of na de les werkt de leerling aan hetzelfde doel, met een ander middel. Denk hierbij aan springend de tafels oefenen, klokkijken, letters leren met een bal, spelling oefenen. Alles kan! 

Wij geven extra ondersteuning met veel uitdagend- en concreet materiaal met als uiteindelijke doel. Een upgrade voor elk kind.

Voor meer informatie zie de download van Upgrade.

Nederlandse taallessen

Wij bieden Nederlandse lessen aan voor particulieren en ouderbetrokkenheid ochtenden voor scholen.

In de avond van 19.00-20.00 uur worden er leuke en interactieve taallessen gegeven door een ervaren, gediplomeerde Nt2 leerkracht. 

Dit kan online of op locatie. 

Tevens bieden wij ouderbetrokkenheid ochtenden aan op school voor ouders die de Nederlandse taal niet beheersen. Wij geven workshops en trainingen zodat ouders weten wat er van hun en hun kind verwacht wordt. 

1 ochtend per maand wordt er op een leuke, interactieve manier een workshop gegeven. Ouders krijgen te horen wat hun kind de komende periode zal leren of geleerd heeft. Ouders krijgen huiswerk mee om thuis met hun kind op een interactieve manier te oefenen. Zo blijven ze betrokken bij het leerproces van hun kind. 

Zomerschool

Al 4 jaar organiseren wij de laatste 2 weken van de vakantie de Zomerschool. In de ochtend oefenen we de basisvaardigheden. In de middag staan er educatieve activiteiten op het programma. Door het bijspijkeren en herhalen van kennis in de vakantieperiode, kunnen de leerprestaties snel omhoog gaan. Er is veel aandacht voor de kernvakken, maar op een leuke manier. Wij doen veel aan bewegend leren, maar er is ook tijd om rustig een tekst te verwerken. In de middag doen wij leuke activiteiten zoals koken of gezellig naar een museum of theatervoorstelling gaan.

Cito trainingen

In de mei vakantie hebben wij de Cito 3 daagse.

Na de vakantie (midden mei) worden op de meeste scholen de eind toetsen afgenomen.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag in de meivakantie organiseren wij de Cito 3 daagse van 9.00 tot 14.00 uur.

In de ochtend oefenen wij citovaardigheden. 

In de middag hebben wij een leuke educatieve activiteit. Er is genoeg afwisseling tijdens de lessen. Het worden 3 leuke, leerzame dagen.

Haal & brengservice

Iedere dinsdag- en vrijdagmiddag kunt u voor bijles en huiswerkbegeleiding, gebruik maken van onze haal & brengservice in zuidoost en omstreken. 

Wij halen uw kind thuis, van de opvang of op de vrijdag van school op. Wij zorgen ervoor dat we uw kind weer veilig en netjes thuis afzetten.

Onze chauffeurs zijn bekende gezichten voor de leerlingen. Zij geven ook bijles en huiswerkbegeleiding. 

Voor meer informatie, vraag naar de voorwaarden.

Onze tarieven

Dienst
Duur
Prijs (per persoon)
Voor vragen over subsidies, neem contact met ons op!
Bijles
1x per week 90 min.
€ 70,- per maand
Bijles
2x per week 90 min.
€ 135,- per maand
Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren
1x per week 90 min.
€ 70,- per maand
Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren
2x per week 90 min.
€ 135,- per maand
Toppers Leescafé
1x per week 90 min. (iedere donderdag)
€ 70,- per maand
Scholen
Diverse mogelijkheden
Op aanvraag
Upgrade
Diverse mogelijkheden
Op aanvraag
Nederlandse taalllessen
1x per week online
€ 65,- per maand
Nederlandse taalllessen
1x per week op locatie
€ 65,- per maand
Cito trainingen (in de meivakantie)
3 dagen 9:00 – 14:00 uur
€ 130,-
Zomerschool (Laatste 2 weken van de zomervakantie)
1 week
€ 100,-
Zomerschool (Laatste 2 weken van de zomervakantie)
2 weken
€ 200,-
Haal-, en brengservice
Diverse mogelijkheden
Op aanvraag