Inschrijfformulier

Bijles, Huiswerkbegeleiding en Toppers Leescafé

Online Inschrijfformulier

Schrijf je kind direct in zodat hij of zij zo snel mogelijk aan de slag kan!

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving en het aangaan van een les- overeenkomst met Toppers Onderwijshulp. Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn en akkoord te gaan met de geldende Algemene lesvoorwaarden> en huisregels van Toppers onderwijshulp welke zijn ontvangen bij de intake.