Inschrijfformulier

Nederlandse Taallessen

Online Inschrijfformulier

Schrijf je direct in, dan kunnen we zo snel mogelijk aan de slag!

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving en het aangaan van een les- overeenkomst met Toppers Onderwijshulp. Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn en akkoord te gaan met de geldende Algemene lesvoorwaarden> en huisregels van Toppers onderwijshulp welke zijn ontvangen bij de intake.