Inschrijfformulier
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Privacyverklaring

De gegevens die u invult in een contact- of inschrijfformulier op onze website worden uitsluitend gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van het geen in het formulier gevraagd wordt.

Een contactformulier wordt zolang bewaard als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inschrijfformulieren worden bewaard zolang een leerling ingeschreven staat bij Toppers Onderwijs.

Leerling gegevens worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de lessen. Contact met de school of leerkracht wordt alleen gedaan na overleg en toestemming van de ouder of verzorger.
Gegevens worden niet met derden gedeeld behalve als dit door ouder of verzorger wordt verzocht.

Adres en contactgegevens van ouder of verzorger worden alleen gebruikt om gegevens te delen en/of betalingen te verzorgen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden zo lang bewaard als nodig is voor een goede administratie.

Foto’s genomen tijdens activiteiten worden uitsluitend gebruikt ter illustratie op de website of nieuwsbrief. Indien daar bezwaar tegen is kan dit op het inschrijfformulier worden aangegeven.

Commerciële herkenbare foto’s in folders, website of nieuwsbrieven worden uitsluitend gebruikt na expliciete toestemming van ouder of verzorger.

Foto’s worden nooit gedeeld met derden en worden niet langer bewaard als nodig voor het doel waar voor ze zijn gemaakt.