Begeleiding op scholen

Er is veel vraag naar extra handen in de klas. Nu meer dan ooit. De grote druk op scholen, het tekort aan leerkrachten, maar ook de Corona pandemie zorgen ervoor dat ouders/verzorgers, scholen, gemeenten en andere instanties op zoek zijn naar een oplossing voor de verschillende vraagstukken. Wij, als Toppers Onderwijs, kunnen ook voor u een rol van betekenis spelen.
Hoe? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij werken vanuit het principe heldere wederzijdse verwachtingen, korte lijnen tussen de direct betrokkenen en tussentijdse evaluaties. Als we samen de ondersteuningsvraag helder hebben, dan nemen wij voor u de onderwijsondersteuning zowel onder als na schooltijd van u over en ontzorgen wij u daar waar nodig. Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met ons op. Meerdere scholen zijn u al voor gegaan, dus wacht niet te lang. 

We nemen toetsen af, voeren gesprekken met ouders, kind en school en maken een analyse van het rapport en de resultaten van de toetsen. We schrijven een plan van aanpak en gaan doelgericht aan het werk om het kind te begeleiden en zo te komen tot betere resultaten.  

Persoonlijke ontwikkeling (praktijkleren) ToM

Met ToM gaan we aan de slag met leerlingen uit groep 7&8 die baat hebben bij leren in de praktijk. We laten de leerlingen ontdekken wat hun talenten en interesses zijn.
Dit doen we door lessen aan te bieden op school, maar ook in de praktijk.
ToM helpt leerlingen ​succeservaringen op te doen, waardoor het plezier in leren wordt vergroot en de stap naar het mogelijke vervolgonderwijs passender is. Wij noemen dit Toppers op Maat kortweg ToM.

Meer info over ToM

Begeleiding​​ op didactiek

Samen met de school stellen wij een begeleidingsplan op maat op. Het begeleidingsplan ​sluit zowel aan op de leerbehoefte van de school als op de individuele leerling. Tussentijds vindt er een evaluatie plaats en stellen we bij waar nodig. De begeleiding wordt in individueel of in groepjes aangeboden.

Begeleiding op sociaal emotionele ontwikkeling

Door onze jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs weten wij als geen ander: Zonder relatie, geen prestatie.
Wij, als Toppers Onderwijs, stellen samen met de school en de leerling een plan om maat op met als doel dat de leerling zijn of haar talenten herkent. Vanuit een veilige en vertrouwde setting werken we aan vaardigheden die de leerling nodig heeft om tot ‘begrijpen’ en ‘begrepen’ te komen. 


Neem vrijblijvend

contact met ons op.

Wij komen graag bij u langs.

Wilt u weten wat andere scholen van ons vinden? >>

Dyslexie & Ondersteuning

Nadat de diagnose gesteld is, kan Toppers op school aan de slag met uw leerlingen. We beginnen eerst met een stukje herkenning en acceptatie van dyslexie.
De onderdelen die tijdens de trainingen aan bod komen zijn dusdanig gevarieerd dat het plezier in lezen wordt vergroot.
We werken samen met de leerkracht, zodat we kunnen oefenen met lesdoelen van spelling en lezen die nog aan bod moeten komen.
Herkenning en succeservaringen zorgen ervoor dat leren weer leuk wordt.

Meer info