ToM

Wat is ToM?  
 ToM is een onderwijsleerprogramma waar kinderen in kleine groepen (max 5 leerlingen) één dag per week worden uitgedaagd om eens een keer niet met werkboeken en/of schriften aan de slag te gaan.   Niet omdat ze dit niet kunnen, maar omdat wij met ToM de leerlingen uitdagen om hun talenten in te zetten. 


Doelgericht, praktisch en betekenisvol
.

TOPPERS op MAAT

    
ToM doet om het te begrijpen.   
ToM heeft dus een praktisch karakter. 
ToM werkt vanuit de referentieniveaus. 
ToM werkt samen met de leerlingen naar referentieniveau 1F 
ToM vindt het belangrijk dat de leerling eigenaar wordt van het eigen leerproces. Samen worden er daarom vooraf leerdoelen opgesteld tijdens het ToM’s coaching gesprek. Realistisch, uitdagend en vanuit hoge verwachtingen.    
Door samen met de leerlingen praktisch aan de slag te gaan ervaren zij steeds vaker die succeservaring, waardoor het zelfvertrouwen en het plezier in leren zal toenemen.       

    
 KorToM: 
-Thematisch werken 
-Uitgaan van talenten 
-Samen, toewerken naar referentieniveau 1F 
-Leerdoelen opstellen tijdens het ToM coaching gesprek 
-Werken aan succes, welbevinden en zelfvertrouwen
-Plannen en organiseren 
-Stages
- Het bezoeken van musea en theaters 
-En nog veel meer… want ieder kind kan en wilt leren.