VOOR OUDERS

Bijles

Na de intake wordt er een plan op maat gemaakt.
Uw kind krijgt bijles van ervaren leerkrachten die weten hoe ze kinderen kunnen motiveren om leren (weer) leuk te maken.
De onderdelen die vooral aan bod zullen komen zijn rekenen, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en studievaardigheden.
We werken in kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen.
Er is tijd en oog voor het individuele kind. Samen maken we leren leuk!

1x per week 90 min. 75 euro  p/m
2x per week 90 min. 140  euro p/m

Individuele bijles kost voor 45 min. 45 euro

Dyslexie & ondersteuning

Nadat de diagnose gesteld is, kan Toppers op school aan de slag met uw leerlingen. We beginnen eerst met een stukje herkenning en acceptatie van dyslexie.
De onderdelen die tijdens de trainingen aan bod komen zijn dusdanig gevarieerd dat het plezier in lezen wordt vergroot.
We werken samen met de leerkracht, zodat we kunnen oefenen met lesdoelen van spelling en lezen die nog aan bod moeten komen.
Herkenning en succeservaringen zorgen ervoor dat leren weer leuk wordt.

1x per week 60 min. 200 euro
2x per week 60 min. 360 euro

Op naar het VO!

Hoe plan je huiswerk in?
Hoe maak je een goede samenvatting? Hoe leer je die lastige Franse woordrijtjes?
De overstap naar de middelbare school is voor kinderen een grote stap.
Wij bieden in 10 bijeenkomsten een rugzak vol nieuwe vaardigheden die ze mee kunnen nemen naar het voortgezet onderwijs!

6 lessen van 90 min. 150 euro

Citotraining

(LVS, Entree en Centrale Eindtoets)

Wij bereiden de leerlingen voor op omgaan met tijdsdruk en spanning.
Daarnaast leren we passende strategieën aan.
De vraagstelling van de Cito toets is anders dan leerlingen gewend zijn.
Door te oefenen maken leerlingen met meer zelfvertrouwen de toetsen.

6 lessen van 90 min. 150 euro

Studiebegeleiding

Wij geven studiebegeleiding in de vakken Nederlands, wiskunde en rekenen voor het VMBO.
In kleine groepen van maximaal 6 leerlingen wordt de basis steviger gemaakt door een plan op maat samen te stellen.
De leerlingen nemen hun schoolwerk mee en krijgen extra begeleiding op maat.
Daarnaast worden toetsen en SO’s samen voorbereid.

1x per week 90 min. 75 euro p/m
2x per week 90 min. 140 euro p/m

Individuele bijles kost voor 45 min. 45 euro

Huiswerkbegeleiding

Bij huiswerkbegeleiding checken de leerlingen 2 keer per week in.
Op deze dagen bespreken we de agenda voor de week, begeleiden we de leerling bij het maken van huiswerk en overhoren we voor toetsen en SO’s.
Zo wordt het voor kinderen overzichtelijk en blijft er genoeg tijd over voor hobby’s en andere leuke activiteiten!

2x per week 60 min.  80 euro  p/m
2x per week 90 min. 110  euro p/m

Plannen & organiseren

Als u merkt dat uw kind moeite heeft met het plannen van huiswerk, het leren van verschillende vakken en minder gemotiveerd is, kunt u terecht bij Toppers.
Met leertips en algemene leerstrategieën, zoals huiswerkplanners, leesstrategieën en hulpmiddelen voor het leren van woordjes helpen wij uw kind op weg.
Verder maken we uw kind bewust over welke kennis en vaardigheden het al beschikt en welke er nog nodig zijn om de taken af te kunnen maken.
Deze combinatie kan uiteindelijk zorgen voor succeservaringen en betere resultaten op school.

6 lessen van 90 min. 150 euro