Werkwijze

Intakegesprek

Na het gratis kennismakingsgesprek volgt het intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten en is vrijblijvend. We bespreken de werkwijze en stellen een plan van aanpak op voor tijdens het begeleidingstraject. 

Plan van aanpak

We stellen een plan op maat op. We beschrijven hierin duidelijke en haalbare doelen. Het traject duurt ongeveer 3 tot 4 maanden. Hierna volgt een tussenevaluatie. 

Bijles en huiswerkbegeleiding

Bijles en huiswerk-begeleiding

De kinderen komen binnen en krijgen een snack en wat te drinken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen. Er heerst een gezellige, warme en huiselijke sfeer. Er is ruimte om de schooldag en de lessen en doelen te bespreken. Er wordt gedurende 90 minuten gewerkt in groepjes van 6 kinderen. 

Uw kind krijgt begeleiding op maat volgens het door ons opgestelde plan. 

Kinderen van huiswerkbegeleiding gaan met de begeleider aan de slag met hun huiswerktaken. 

Tussenevaluatie februari

2x per jaar krijgen de kinderen op school de Cito toets. Deze toets is een landelijke toets en wordt op bijna alle scholen afgenomen. 

We gebruiken we deze toets als meetmoment. Daarom volgt er na de uitslag van de toets op school een evaluatiemoment. Samen bespreken wij of de doelen behaald zijn en of deze bijgesteld moeten worden.

Eindevaluatie juni

Aan het eind van het schooljaar hebben wij een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij welke doelen behaald zijn en of bijgesteld moeten worden. Na de zomervakantie starten wij met een nieuw plan van aanpak voor het nieuwe leerjaar.